top of page

Pitbrænding

Opdateret: 22. sep. 2019

På Kunsthøjskolen i Holbæk har jeg være med til at eksperimentere med pitbrænding.

Vi brugte hvid stentøjsler med chamotte og porcelænsler. Ler, der bliver hvid efter forglødning, giver det bedste resultat.


På de forglødede leremner penslede vi opløst jernvitriol (mosfjerner - giver en rødlig farve), blåsten (giver en grå/blålig farve), forskellige oxyder, begitning og saltlage for at fastholde farve. Kobbertråd blev viklet om leremnet (giver en sort aftegning og smelter i brændingen). I kobbertråden blev stukket fjer, grene, blade mv. Nogle leremner blev pakket ind i staniol.

Pitovnen blev bygget af lecablokke. Omkredsen blev afpasset i forhold til mængden af leremner. Det er vigtigt, at den første række af lecablokke ligger lige og at afstanden i mellem blokkene er så lille som mulig, så der ikke kan slippe ilt ind i ovnen. 5 rækker lecablokke blev i forbandt stablet oven på hinanden.

I bunden blev drysset et lag savsmuld. De tungeste leremner blev placeret. Herefter endnu et lag savsmuld. Oven på dette de lette leremner. I mellem leremnerne blev placeret små stykker brænde (grillbriketter kan også bruges). Herefter skiftevis savsmuld og større og større stykker brænde indtil ovnen var fyldt. Vælg brænde, der har en høj brændværdi fx ask eller bøg. Ovnen blev tændt fra oven. Da der var godt ild i savsmuld og brænde, blev der lagt en jernplade over. Der blev tætnet med ler, for at undgå, at brændingen gik for hurtigt. Denne type pitbrænding skal tage 4-6 timer.

Ovnen blev åbnet efter 10 timer. Vi tog 3 rækker lecablokke af for bedre at kunne nå de pitbrændte leremner. Leremnerne blev afkølet helt inden en forsigtig vaskning. Dette for at undgå revner. Leremnerne blev efterbehandlet med bivoks (bliver pænest på glittet overflade) og vandglas.


Se også blog: Pitbrænding i bål.


Brug ikke keramikken til drikke- og fødevarer.


1.246 visninger3 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

3件のコメント


The brand views itself as an ambassador for arachnids and the natural world. spider worldwide sees its role as not only providing eco-conscious fashion but also raising awareness about the importance of preserving the environment. The arachnid-inspired designs serve as conversation starters, encouraging customers to engage in dialogues about the natural world and conservation.

いいね!

The orientation of the main entrance is crucial. It should ideally face auspicious directions like east or southeast to welcome positive energy (qi) into the home. The Bagua map is used to divide the home into different areas, residential feng shui singapore each representing a specific aspect of life, such as wealth, health, and relationships. Enhancing or correcting these areas according to the Bagua is a common practice. Keeping the home organized and clutter-free is essential for maintaining a smooth flow of energy. This is particularly important in Singapore's often compact living spaces.

いいね!

In a world increasingly defined by rapid advancements, the Continuum Showroom stands as a beacon of inspiration. the continuum showroom It is a testament to the idea that innovation is not merely about pushing boundaries, but about creating a seamless union between the realms of design, technology, and human aspiration. As visitors step out of this immersive space and back into the bustling cityscape, they carry with them a renewed sense of wonder and a glimpse of what the future holds—a future where elegance and innovation exist on a continuum.

いいね!
bottom of page