top of page

Raku og sikkerhed

Opdateret: 2. aug. 2019

Rakubrænding er ikke ufarlig.

Sæt derfor fokus på sikkerheden:

Der skal være 3 m mellem gasflaske, rakuovn og reduktionssted, der placeres i denne rækkefølge.

Sørg for, at alt nærliggende brændbart er fjernet.

Der skal være mindst 2 m over rakuovnen til evt. grene.

Der må ikke være brændbart materiale som underlag ved rakuovnen og reduktionsstedet. Brug fliser eller grus som underlag.

Sørg for, at der ikke ligger handsker, rakutænger og andet og flyder, som man kan falde over. Hold orden.

Hav skumslukker, vand (vandsprøjte) og brandtæppe klar, hvis uheldet er ude.

Beklædning: bær ikke tøj af kunststoffer. Brug lange ærmer og lange bukser og lukkede sko. Bind håret op. Brug lange varmefaste handsker og rakutang, når rakuovnen fyldes og tømmes.

Hold børn og husdyr langt væk, når der brændes og rakuovnen tømmes. Sæt evt. en snor op, der signalerer hertil og ikke længere.

Gassen skal være slukket, når rakuovnen fyldes og tømmes.

Tænd altid brænderen (lille flamme) uden for rakuovnen.

Hvis der brændes for hårdt/for hurtigt, kommer der flammer op af rakuovnens låghul. Dette er en stor sikkerhedsrisiko. Skru derfor straks ned for gassen, hvis dette sker. Hav derfor konstant fokus på, at der ikke kommer flammer op af låghullet.

Fra rakuovnens låghul udstråler der høj temperatur, der kan sætte ild i hår og øjenbryn. Undgå derfor at kigge direkte ned i låghullet. Brug evt. en hjelm med et varmefast visir.

Vær opmærksom på, at rakutangen er meget varm, når den har været brugt til at tage leremner op af rakuovnen. Læg den derfor på et ikke brændbart materiale og et sted, hvor andre ikke kan brænde sig på den. Jeg har lavet en speciel holder, som jeg sætter rakutangen i efter endt brug. Se bloggen Indret en plads til raku.

Reduktionsspandene skal være af zink, jern eller andet ikke brændbart materiale.

Sørg for, at der er varmefaste handsker og evt. støv/røgmaske til dem, der sidder ved reduktionsspanden (pga. røgen).

Når leremnerne tages op af reduktionsspanden, er de stadig meget varme. Brug derfor handsker og rakutang og stil leremnerne på et ikke brændbart materiale.

Vær opmærksom på, at der efter endt brug af reduktionsspanden, stadig kan være gløder i savsmulden. Hæld derfor rigelig med vand over savsmulden. Smid ikke savsmulden ud, før du er helt sikker på, at alle gløder er slukket.


1. Varmefaste lange handsker (svejsehandsker)

2. "Hjelm" med varmefast visir. Til brug, når der kigges gennem låghullet

3. Lange tænger

4. Brandtæppe

5. Pulverslukker til at slukke omgivelser

6. Vandsprøjte til at slukke ild på personer

7. Støv/røgmaske og evt. sikkerhedsbriller mod røg fra reduktionsspanden

8. Brandvifte til at "slå" ild og gløder ned i omgivelser

465 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page