top of page

Sådan laves en gipsform i en del

Opdateret: 4. dec. 2020

Materialer:

Den model, der skal støbes

Blå- eller rødler

Lamineret træplade fx 50x50 cm

Sæbespåner eller brun sæbe

1) 4 dl sæbespåner og 4 dl vand koges sammen. Piskes til skum under nedkøling. Hvis opløsningen står ubrugt nogle dage, skal den pisket op igen med en ny sjat kogende vand).

2) Én blanding af brun sæbe, ca. ½ dl og ca. 1 spsk. madolie, der piskes godt sammen med kogende vand. Pga. olien har opløsningen ikke så lang holdbarhed.

Støberamme (fx plastspand, hvor bunden er skåret af)

Gips (fx Primosupra 70 fra Cerama)

Vand

Litermål

Digital vægt

Plastspand til at blande gipsen i

Tommestok/lineal

Tushpen

Klud

2 pinde/lister

Den model, der skal støbes, fyldes med ler. Placér modellen med bunden i vejret midt på en lamineret plade (køkkenplade)/glasplade. Det er vigtigt, at modellen slutter helt tæt til pladen. For at opnå dette skrabes ler af, til modellen slutter helt tæt til pladen. Dette for at undgå, at der “løber” gips ind i modellen. Modellen skal sidde fast på pladen. Dette sørger leret i modellen for.

Som model kan bruges keramik, glas, metal og andre glatte modeller, der ikke har sugende overflader. Træmodeller kan bruges, hvis de er lakeret med shellak.

Har modellen et mønster, skal det helst gå fra top til bund. Et mønster, der går på tværs af modellen, kan gøre det vanskeligt at få modellen ud af gipsen. Dette kan dog løses ved at “sprænge” modellen (se senere).

Modellen smøres ind i opløst sæbespåner eller opløst brun sæbe. Dette for at sikre, at gipsen slipper modellen. Gentag dette et par gange. Tør forsigtig sæbebobler af med en tør klud.

Der placeres en rund eller firkantet ramme rundt om modellen. En

rammen kan bestå af en plastspand, hvor bunden er skåret af eller 4 laminerede træplader, der holdes sammen af skruetvinger. Rammen placeres med en afstand på 3-4 cm til modellen. Rammen tætnes med ler på ydersiden mellem ramme og plade - brug rigeligt (brug blå- eller rødler, da det er billigt). Dette for at undgå, at gipsen “løber” ud under rammen samtidig fastholder leret rammen. Afmål 4 cm fra bunden af modellen og op og sæt et mærke på rammen. Hertil skal der fyldes gips.


Find det antal liter, der skal bruges til modellen.

Kasse: længde x bredde x højde divideret med 1000 = antal liter. Tallet ganges med 0,75. Resultatet er lig med den mængde vand, der skal bruges.

Cylinder: radius i anden x 3,14 x højde = antal liter. Tallet ganges med 0,75. Resultatet er lig med den mængde vand, der skal bruges.

Mængden af vand ganges derefter med 1,43. Resultatet er lig med det antal kg gips, der skal bruges.


Hæld det afmålte vand i en plastspand.

Drys den afmålte gips med "løs" hånd i små portioner i vandet. Dette for at undgå, at gipsen klumper. Når al gipsen er i og under vandet “bankes” spanden nogle gange, for at få luft til at forsvinde. Dernæst røres der i gipsen indtil, der med en finger kan trækkes en streg i gipsen, hvor stregen forbliver synlig et kort stykke tid. Nu kan gipsen forsigtig hældes over modellen til mærket, der er 4 cm over bunden af modellen. “Bank” pladen med modellen nogle gange, for at sikre, at gipsen har “sat” sig. Flyder gipsen ud under pladen, kan der drysse med løst gipspulver på dette for at standse udsivning.

Når gipsen tørrer, bliver den varm. Når gipsen er blevet kold, kan rammen tages af. Herefter “drejes” gipsformen af pladen og vendes om. Efter et stykke tid, kan modellen “bankes” ud af gipsformen. Stil gipsformen på et par pinde/lister, så der er luft under bunden. Lad herefter gipsformen tørre - til gipsen er helt hvid. Dette tager ca. to til tre uger i stuetemperatur.

En model kan også være en modelleret lermodel i ler uden chamotte. Sørg for, at lermodellens kanter er lige eller vender en smule udad i toppen for at sikre, at lermodellen kan komme ud af gipsformen. Lermodellen skal være i “våd” ler, og behøver derfor ikke påsmørring af sæbespåner.


Hæld gips over lermodellen. Når gipsen er kold, kan leret skrabes/rulles ud af gipsformen. Lad herefter gipsformen tørre, indtil den er hvid - ca. to til tre uger i stuetemperatur. Gipsformen kan bruges både som kvætseform og som støbeform.

Kan modellen ikke komme ud af gipsformen, skal gipsformen “sprænges”. Del gipsformen i 3 lige store dele og sæt et mærke. Sav i hver tredjedel ca. 1 cm ned i gipsformen og lidt dybere bag til. Placér 2 metalplader i savsporet. Bank pladerne forsigtigt ned i savsporet. Bank dernæst forsigtigt en tredje metalplade mellem de to plader, indtil der opstår/høres en revne. Fortsæt dernæst til det næste savspor. Når gipsformen er delt i 3 dele tages modellen ud. Gipsformen samles med fx et stykke cykelslange eller strips.

3.333 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page