Brænding i rakuovn

Opdateret: 1. dec. 2020

Lad brændehullet være modsat vindretningen, så der ikke kommer vind ind i rakuovnen. Dette for at undgå, at vinden blæser gasflammen ud med udsivende gas til følge. Sker dette, så sluk for gassen, åbn låget, så gassen kan komme ud. Luk låget og tænd brænderen igen - uden for ovnen.

  1. Tænd altid brænderen (lille flamme) uden for rakuovnen. Placér brænderen ved brændehullet, så flammen er 10 cm under ovnpladen. Varm rakuovnen langsomt op til 200° C. Dette for at sikre, at glasuren/leremnet er helt tør inden brænding til sluttemperatur.

  2. Når temperaturen er nået - efter ca. 20 minutter - skrues der langsomt op for gassen, for at nå den ønskede temperatur på 900 - 950° C. Brug hellere lang end kort tid på dette. Ine og Ed Knops (Rakuvaria) anbefaler mindst en time til at nå 925° C. Jeg bruger 20 minutter for hver 200 grader til og med 400 grader og 20 minutter til de sidste grader til den ønskede temperatur.

  3. For hvis der brændes for hårdt/for hurtigt, kommer der flammer op af rakuovnens låghul, og der vil ske en reduktion af ilten i ovnen, der vil ødelægge glasurfarverne. Skru ned for gassen, hvis dette sker.

  4. Flammen skal være blålig. Hvis flammen er gullig skal brænderen placeres lidt længere fra brændehullet. Gullig flamme betyder, at der ikke kommer luft/ilt nok til flammen.

  5. Når den ønskede temperatur er nået, tjekkes om glasuren er helt smeltet. Glasuren skal være uden blister/bobler. Leremnerne skal skinne som et nyfrossent lag af is og være orange. Alle leremner skal skinne. Hvis ikke så fortsæt brændingen uden at lade temperaturen stige. Undgå at kigge direkte ned i rakuovnens låghul. Der udstråler høj temperatur, der kan brænde hår og øjenbryn. Brug evt. en hjelm med et varmefast visir.

  6. Du kan bruge en lommelygte for bedre at se, om leremnerne skinner. Pas på ikke at holde lommelygten for tæt på. En lommelygte kan smelte.

  7. Sluk for gassen ved regulatoren, når rakuovnen skal tømmes.

  8. Efterfølgende brændinger: Når rakuovnen er tømt, lad ovnen køle af i 15 minutter med låget åbent. Placér derefter nye tørre leremner i ovnen. Brug rakutang. Se bloggen: Sådan minimerer du revner og sprængninger ved rakubrænding.

  9. Luk låget. Vent 5 minutter med at tænde rakuovenen. Følg punkterne 1-3.


#Brænding #Brænder #Låghul #Lommelygte

332 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Smoke Firing